۲۱.۱.۹۶

همه اغلاط قرآن را گرفتندیکی خان بود از حیث چپاول
دوتا مستخدم خان را گرفتند

فلان ملا مخالف داشت بسیار
مخالف‌های ایشان را گرفتند

بده مژده به دزدان خزانه
که شاکی‌های آنان را گرفتند

چو شد درآستان قدس دزدی
گداهای خراسان را گرفتند

به جرم اختلاس شرکت نفت
برادرهای دربان را گرفتند

نمیخواهند چون خر را بگیرند
محبت کرده پالان را گرفتند

غذا را آشپز چون شور می کرد
سر سفره نمکدان را گرفتند

چو آمد سقف مهمانخانه پائین
بحکم شرع مهمان را گرفتند

به قم از روی توضیح ‌المسائل
همه اغلاط قرآن را گرفتند

به جرم ارتداد از دین اسلام
دوباره شیخ صنعان را گرفتند

به این گله دوتا گرگ خودی زد
خدائی شد که چوپان را گرفتند

به ما درد و مرض دادند بسیار
دلیلش اینکه درمان راگرفتند

همه اینها جهنم!!! این خلایق
ز مردم دین و ایمان را گرفتند!

سیمین بهبهانی