۱۲.۱.۹۶

کاری مشترک از دانشجویان رشته آشپزی الکس ییتس Alex Yeatts و أبی لی‌ ویلککس Abby Lee Wilcoxنتایج حاصل از یک پروژه ۶ ماهه‌ ساخت سنگ‌های غولپیکر از شکلات در یک موسسه آشپزی در آمریکا.
این سنگ‌های شکلاتی شبیه سنگ‌های دریائی عمهتویست و برنگ بنفش و یاقوتی میباشند.
هیچ نظری موجود نیست: