۱.۱.۹۶

اینک اینک نوبهار آورد بیرون لشکری.... هریکی چون نوعروسی در دگرگون زیوری
هیچ نظری موجود نیست: