۲۹.۱۲.۹۵

عرض لشکر می‌دهد نوروز و ابرش عارض است , وز گل و نرگس مر او را چون ستاره لشکری

هیچ نظری موجود نیست: