۷.۱.۹۶

نوروز پیروز


نوروز شد و بنفشه از خاک دمید
بر روی جمیلان چمن نیل کشید

کس را بسخن نمی‌گذارد بلبل
در باغ مگر غنچه برویش خندید.هیچ نظری موجود نیست: