۳۰.۱۲.۹۵

آغاز سال نو خورشیدی بر تمامی پاکان و پرهیزکاران و پارسایان دنیا بویژه ملت شریف و تحت ستم ایران, خجسته و فرخنده باد


از ایزد یکتا رهایی ملت ایران از شر پلیدان و ناپاکان و نمایندگان اهریمن بر روی زمین را در سال نو از صمیم قلب خواستارم. نوروز پیروز

هیچ نظری موجود نیست: