۱۹.۱۲.۹۵

امید دارم ایزد یکتا سالی‌ شاد، دگرگون و بدون پلیدی برای همه هممیهنامم طراحی‌ کرده باشد, نوروز پیروز


هیچ نظری موجود نیست: