۶.۱.۹۶

آناتومی گری ... Gray`s Anatomy


آناتومی گری (Gray`s Anatomy) کتابی مشهور درمورد کالبدشناسی بدن انسان است که از روی کتب طبّ دانشمندان ایرانی‌ مانند پورعلی‌ سینا و علی‌ عباس مجوسی اهوازی( به انگلیسی‌ haly abbas) و داوینچی ایتالیای( هر چند امروزه گفته میشود که داوینچی‌ هم از خاور میانه بوده است) توسط فردی انگلیسی‌ بنام هنری که بعد‌ها پسوند گری را بنام خود افزود بدون آنکه مفهم آنرا بداند به انگلیسی‌ ترجمه شده و بنام مترجم مشهور گشته است. (تلفظ "گری" در انگلیسی‌ جور دیگری است) این کتاب اولین بار با عنوان آناتومیِ گری ( پسوند "گری" در پارسی بمعنای "مربوط به" بکار برده میشود مانند دادگری ، بیدادگری ، آهنگری ، مسگری ، آرایشگری ، کیمیاگری ، زرگری ، خوالیگری و در اینجا کتاب بمعنای مربوط به کالبد آدمی‌ و یا همان کالبد شناسی‌ میباشد) توصیفی و جراحی در سال ۱۸۵۸ از دانمارک‌ به انگلستان برده شده و در آنجا بزبان انگلیسی‌ ترجمه و منتشر شد. و سپس سال‌ها بعد از آن در آمریکا نیز انتشار یافت. آخرین ویرایش آن در انگلستان در ۲۰ نوامبر ۲۰۰۴ منتشر شده‌ است.

نسخهٔ فعلی آناتومیِ گری ۱۶۰۰ صفحه، ۲۲۶۰ تصویر و ۵ کیلوگرم وزن دارد و بصورت برخط در اینترنت بنام مترجم انگلیسی‌ آن دردسترس است. عده‌ای این کتاب را بالاترین منبع علم کالبدشناسی انسان می‌دانند.
هیچ نظری موجود نیست: