۱۹.۱۲.۹۵

کسی‌ که دلش برای حشرات میسوزد و آنان را زیبا می‌بیند

ساخت حشراتی که وجود خارجی‌ ندارند و یا دستکم ما قادر بدیدن آنها نیستیم کاری از هنرمند ژاپنی هیرشی شیننو 
Hiroshi Shinno

هیچ نظری موجود نیست: