۱۱.۱.۹۶

نیست مردم هرکرا نقش و نگار مردم است

کپنهاگ پایتخت دانمارک‌
سوژه: راه آهن مرکزی سال ۱۹۸۰ در این سالها دانمارکی‌ها در فقر مطلق بسر می‌بردند

کاری از رالف گیبسون Ralph Gibson (متولد ژانویه ۱۶، ۱۹۳۹) عکاس آمریکایی
سوژه: لندن ۱۹۸۵موژ‌های غربی پر است از آثار باستانی نیاکان ما که غربی‌ها بنام خود زده و با آنها پز میدهندهیچ نظری موجود نیست: