۱۰.۱.۹۶

بزرگترین دشمن آدمی ناآگاهی است , ناآگاه را میتوان بهر شکلی درآورد

بهترین عکس های سال از دید غرب


پس از ترور ناجوانمردانه و بیرحمانه و از پشت سفیر صلح روسیه در کردستان اشغالی، توسط مامور امنیتی وزارت اطلاعات ترکا، صحنه ترور و تصویر تروریست از نظر داوران غربی نه تنها بعنوان هنر شناخته شده بلکه به آن جایزه بهترین عکس را نیز دادند! این کار که نمایانگر روحیه بربر منشانه غربیهاست و هرچند هم که توسط بوق های تبلیغاتی خود بگوش ناآگاهان بخوانند که متمدن هستند و تنها چهره آدمی ندارند، دراصل مطلب که همان توحش نهادینه شده در آنانست و درست شدنی هم نیست، تفاوتی ایجاد نمیکند، از طرف جامعه جهانی و کسانی که میبینند و میفهمند، با انتقادات شدید و تف و لعنت روبرو شد. و پس ازاینکه خود نیز بگاف بزرگی که ناخودآگاه داده بودند پی بردند، یکسری تصاویر دیگر را بعنوان تصاویر برتر سال انتخاب کردند که عکس های زیر گوشه ی از آنهاست.


هیچ نظری موجود نیست: