۲۶.۱۲.۹۵

در تمام طول زندگی همواره موجودات پلید واتفاقات وحشتناک برسر راهند ولی آنچه که باعث ویرانی آدمی است نه اینها بلکه ترس خود اوست
هیچ نظری موجود نیست: