۱.۱.۹۶

آنچه که میگویند, اکثرا هدفمند و دروغین است, بجز شعور و توانایی های ذهنی خود بهیچ کس و گفته ی نباید اعتماد کرد

هیچ نظری موجود نیست: