۱۰.۱۲.۹۵

درخش ار نخندد بگاه بهار, همانا نگرید چنین ابر زار


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر