۸.۱۲.۹۵

سرش دشت محشر تنش کان گوهر دلش بحر اخضر کفش نهر کوثر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر