۱۹.۱۱.۹۵

هندوستان شگفت انگیز‌ترین کشور دنیا


هندوستان پیش از جدا شدن از پیکر کبیر امپراتوری پارس ها، بعنوان مروارید کشور‌ها در دنیا شناخته میشد. و آنچنان زیبا و ثروتمند و پیشرفته بود که سرزمین جاودان نامیده شده و مرگ برایش پیش بینی‌ نمیشد. جنگل‌های هزاران ساله این کشور آنچنان شگفت انگیز بود که بربر‌های غربی سالها آنها را عمدا و از روی حسادت میسوزاندند که در این راه نسل میلیونها موجود و گیاه که در این جنگل‌ها میزیستند برای همیشه نابود گشت. متاسفانه پس از فروپاچی امپرتوری پارس‌ها در ۳۰۰ سال پیش، این سرزمین زیبا دچار بربر ها، ابتدا وایکینگ‌ها و سپس انگلیس و فرانسه گشته و قرن‌ها چپاول، کشتار، قتل و غارت هولناک و هیولایی آنرا به سرزمین ۷۲ ملت تبدیل کرد. زبان مردم این کشور که تا پیش از جنگ جهانی‌ اول و تا پیش از بیرون رفت از زیر پرچم ایران، پارسی بود، پس از جنگ جهانی‌ اول و شکست قاجار‌ها و تجزیه بیش از دو سوم ایران، و قتل‌عام هولناک میلیون‌ها ایرانی‌ در یزد، تبریز، کرمان، تهران، ترکیه کنونی، سوریه، عراق، هندوستان، مصر و آفریقا، این کشور نیز دچار هرج و مرج گسترده‌ای گشته و از هم پاچید، و در نتیجه با اثر اعمال وحشیانه انگلیسی‌ ها،( از جمله بریدن زبان و گردن زدن) مجبور به تغییر زبان شده و بدین ترتیب آخرین افتخار را نیز از آنان گرفتند. هندوستان پر از رمز و راز است. هر گوشه از این سرزمین، تاریخ عظیم و غنی‌ را داراست و تنها توحش غربی میتوأست این کشور بزرگ را بحال و روز فعلی‌ مبتلا کند که کرد. پس از جنگ جهانی‌ دوم، انگلیسی‌‌ها آزمایشات بیرحمانه اتمی‌ در این سرزمین زیبا انجام دادند که نتایج بسیار تأسف آوری را برای ملت و کشور هند بهمراه داشت. و امروزه بخش عظیمی‌ از این کشور بخاطر آزمایشات اتمی‌ انگلیسی‌‌ها بعنوان سرزمین سوخته نامیده شده و آب و خاک آن بدون استفاده و بیماریزا گشت،( همین کار را فرانسوی‌ها در افریقا انجام دادند که امروزه با وجود آب و خاک فراوان بدون استفاده مانده و منجر به فقر ملت‌ها گشته است) و در این بخش کودکان عجیب و غریبی بدنیا میایند که خوشبختانه بر اثر باقیمانده تمدن انسانی‌ در نزد هندی‌ها آنان را بجای طرد کردن و مکروه داشتن، مقدس نامیده و از آنان بنحوی تحسین آمیز نگاه داری میکنند. همین آزمایشات بعد‌ها در بلوچستان ایران صورت گرفت ( همان جایی‌ که امروز پاکستان نامیده میشود) و پس از فتنه ۵۷ این آزمایشات به درون ایران هم کشیده شد. غربی‌ها برای سرپوشی بر روی این جنایت، این سه سرزمین را دارای تاسیسات هسته‌ای مینامند که دروغ بیشرمانه‌ای برای تحمیق بیش از پیش ملت‌های این سه سرزمین است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر