۲۰.۱۱.۹۵

ما ازتو نداریم بغیر ازتو تمنا, حلوا بکسی ده که محبت نچشیده
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر