۲.۱۲.۹۵

ساقه شکستن ، طبیعت طوفان است و طبیعت غیر قابل سرزنش
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر