۱۵.۱۱.۹۵

به طواف کعبه رفتم بحرم رهم ندادند, که برون در چه دیدی که درون خانه بینی‌هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر