۱۶.۱۱.۹۵

کامجویان را ز ناکامی چشیدن چاره نیست, بر زمستان صبر باید طالب نوروز را
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر