۲۸.۱۱.۹۵

بر طبق مکتب اهریمن: بمانی کشته میشوی، بروی کشته میشوی
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر