۱۰.۱۲.۹۵

سرایهای چو آهنگ مانوی پرنقش ...... بهارهای چو دیبای خسروی بنگار
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر