۱.۱۲.۹۵

آسمان بار امانت نتوانست کشید


میفرمایند: روزگاری است که رابطه بین آدما مانند کشیدن دو سر یک کِش شده که دوتن‌ آنرا میکشند!
اگر یک طرف خسته شود و سر کش را رها کند
دردش برای آنکه هنوز سر کش را سفت نگاه داشته است، میماند و بس!!! و براستی‌ چه نوع آدم‌هایی‌ هر کدام یک سر کش را میگیرند و بین خود میکشند؟هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر