۲۵.۱۱.۹۵

نشاید به دارو, دوا کردشان ......که کس مطلع نیست بر دردشان


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر