۲۰.۱۱.۹۵

آیا پند گیرنده ای هست؟ آدم از سر گَنده گردد نی‌‌ ز خُم













هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر