۴.۱۲.۹۵

پندار نیک


پندار نیک یعنی‌ چه؟ 
منظور از پندار نیک آن نیست که به گل و بلبل بیندیشی و یا اینکه چه کارهایی در آینده انجام دهی‌ و یا چه اعمالی از تو سر نزند که دلی‌ را خراش دهدی و یا از این دست تفکرات که هرچند نیک است ولی‌ با اینحال پندار نیک نیست.

پندار نیک یعنی‌ هرگاه در برخورد با آدما افکارت را نسبت به آنان کنترل نکنی‌ و درباره آنها تفکرات نامناسب داشته باشی‌، مثلا پیش خود بیندیشی که چقدر این آدم کریه است و یا چقدر خوب میشد شرش کم میشد و یا بگذار یک حالی‌ از او بگیرم و یا شاید بشود گولش زد و بهدف رسید و از این گونه افکاری که اگر بلند گفته شوند، حتما باعث رنجش می‌شوند، بیقین با ضریب اطمینان صد در صد، بدان و آگاه باش که مغز او افکاری را که در مغز تو ردیف می‌شوند، میخواند و میداند و نسبت به آنها واکنش نشان میدهند. پنداری که در مخیله نقش میبندند از طرف تمامی موجودات خوانده می‌شوند. مثلا هرگاه در برخورد با حیوانی‌ بفکر کشتن او باشی‌، آن موجود آنرا می‌گیرد و در مقابل واکنش نشان میدهد. وعکس آنهم صادق است. آدما تا زمانی‌ که پندار خود را در رابطه با دیگر موجودات نیک نگرداند، زمین و زمان نسبت به آنها واکنش منفی‌ نشان خواهند داد. و آدمی‌ شاد نخواهد بود و حتما شکست خواهد خورد و لطمه خواهد دید. و هرگاه کسی‌ را دیدید که می‌گوید مگر من چه کردم، که به این مصیبت گرفتار آمدم، بدانید که پندارش هزاران بیراه رفته است.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر