۱۷.۱۱.۹۵

چون همت سرفراز داریم

ما کانده تو نیاز داریم
دست از تو چگونه باز داریم

شادان بغم تو چون نباشیم
کزسوز غم تو ساز داریم

باسوز تو از چه رو نسازیم
چون لطف تو چاره ساز داریم

تیمار تو گرچه جان بکاهد
ازجانش چو جان نیاز داریم

سر برقدمت نهیم روزی
چون همت سرفراز داریم

جانبازی ما عجب نباشد
چون ما دل عشقباز داریم

گر جان برود چه باک مارا
جانا چو تو دلنواز داریم

دریاب کز آتش فراقت
اندیشهٔ جانگداز داریم

بنماکه در انتظار رویت
پیوسته دو چشم باز داریم.

عراقی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر