۲۳.۱۱.۹۵

ورببینیم رخی دردل بینا بینیم


تا کی ازدست فراق تو ستمها بینیم
هیچ باشد که ترا باردگر وابینیم

دلدهیم ازسر زلف تو چوبویی یابیم
جانفشانیم اگر آنرخ زیبا بینیم

روی خوب توکه هردم دگران میبینند
چه شود گربگذاری تو دمی مابینیم

ماکه دور ازتو زهجرانت بجان آمده‌ایم
ازفراق تو بگو چند بلاها بینیم

خورد زنگار غمت آینهٔ دل بفسوس
نیست ممکن که جمال تو درآنجا بینیم

گمشد آخر دل ما بردر تو آمده‌ایم
تابود کان دل گمکردهٔ خود وابینیم

گر بیابیم دلی برسر کویت یابیم
ورببینیم رخی دردل بینا بینیم

روی بنمای که امروز ندیدیم رخت
ای بسا حسرت واندوه که فردا بینیم

روی زیبای توایدوست بکام دل خویش
تا عراقی ..... همانا بینیم.

عراقی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر