۲۰.۱۰.۹۵

آدمی‌ هم در وقت تولد هم مرگ میگرید، کی‌ و چگونه این دو پا راضی‌ میگردد؟
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر