۱۷.۱۰.۹۵

همه مرده‌ها یکجور می‌پوسند، عدالت یعنی‌ این
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر