۱۰.۱۱.۹۵

در یک جامعه بیمار، سالم ها بیمار محسوب می شوند
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر