۶.۱۱.۹۵

آهن و فولاد از یک کوره آیند برون، آن‌ یکی‌ شمشیر گردد، دیگری نعل خر است
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر