۲۰.۱۰.۹۵

آدمی‌ به کسی یا چیزی تعلق دارد که آنرا هنوز بدست نیاورده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر