۹.۱۱.۹۵

سایه ٔحق بر سر بنده بود ... عاقبت جوینده یابنده بود


مونتسکيو می‌نويسد: ايرانی‌ها زبان پارسی را حرف نمی‌زنند، آن را آواز می‌خوانند. دنیا دارای سه سبک موسیقی است. یک سبک مربوط به سبکی است که در غرب ساخته شده و این سبک از اواسط قرن ۱۹ متداول گشته است، سبک دیگر و کهن‌تر مربوط به سبک موسیقی شرق آسیا است، و سبک موسیقی که از این دو کهنسال تر است، سبک موسیقی ایرانی‌ است. شعر بر وزن موسیقی ایرانی‌ است. و آواز با سبک سخن گفتن ایرانی‌ و پارسی ساخته شده است. شکاکین به تاریخ موسیقی جهان مراجعه فرمایند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر