۲۹.۱۰.۹۵

هر که حتی دو آدم را در یک گروه قرار دهد نادان است


آدمها مثل کتابند، برگرفته از مطالب مختلف.
از روی بعضی ها باید مشق نوشت، از روی بعضی ها جریمه.
بعضی ها را باید چند بار خواند تا مطالبشان را درک کرد، ولی بعضی ها را باید نخوانده کنار گذاشت.
ویکتور هوگو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر