۴.۱۱.۹۵

اکثر آدمیان تا زمانی‌ که به آنها گفته نشود، خود نمیدانند چه کنند

و این حقیقت تلخ تا سقفش مورد سؤ استفاده ظالمان قرار می‌گیرد.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر