۲۹.۱۰.۹۵

در میکده ساقی شو، می در کش و باقی شو


در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم
در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم

در دیدهٔ هر عاشق او بود همه لایق
وندر نظر وامق عذرا همه او دیدم

دلدار دل افگاران غم‌خوار جگرخواران
یاری ده بی‌یاران، هرجا همه او دیدم

مطلوب دل در هم او یافتم از عالم
مقصود من پر غم زاشیا همه او دیدم

دیدم همه پیش و پس، جز دوست ندیدم کس
او بود همه او بس تنها همه او دیدم

آرام دل غمگین جز دوست کسی مگزین
فی‌الجمله همه او بین زیرا همه او دیدم

دیدم گل بستانها صحرا و بیابانها
او بود گلستانها صحرا همه او دیدم

هان ای دل دیوانه بخرام بمیخانه
کاندر خم وپیمانه پیدا همه او دیدم

در میکده و گلشن می‌نوش می روشن
میبوی گل و سوسن، کاینها همه او دیدم

در میکده ساقی شو، می در کش و باقی شو
جویای عراقی شو، کو را همه او دیدم.

عراقی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر