۱۸.۹.۹۵

چوبکاری از خاویر پونت ویلردلل Xavier Puente Vilardell


روزگاری نچندان دور درختان را برای زیبایی پرورش میدادند و نه چوبکاری. از حدود ۳۰۰ سال پیش که به دلایلی نامعلوم امپراطوری جهان شمول پارس‌ها که هزاران سال بر روی زمین حکومت میکرد، از هم پاچید و بربر‌ها بکمک دانش ایرانیها بر دنیا سوار شدند، تا به امروز، زمین و هستی‌ موجودات آن روندی صعودی را با شتاب بسوی نیستی‌ طی‌ کرده و می‌کند. هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر