۷.۱۰.۹۵

برای کسانی‌ که بیشتر اوقات در ذهنشان حرف میزنند، ذکر گرفتن و تسبیح انداختن تنها چاره کار است
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر