۲۳.۹.۹۵

نگاه می‌کنیم، نمی‌بینیم


اگر آدمی‌ دارای آن چشم توانا بود که میتوانست همه موجودات اطراف خود را ببیند، یک لحظه زنده نمیماند و از ترس قالب تهی میکرد.
تا صورت خود بیند در آینهٔ معنی
معنی همه عالم در صورت او پیداست.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر