۱۶.۹.۹۵

هر کجا آلودگی دیدی دنبال انسان بگرد


تا سیصد سال پیش که امپراتوری پارس‌ها بر زمین حکومت میکرد، دو سوم زمین پوشیده از جنگلهای انبوه و بزرگ، رودخانه‌های خروشان و دریاچه‌های آب شیرین و زیبا، کوه‌های سر به فلک کشیده بود. دریا‌ها گسترده و عظیم و پاک، و هوا آنچنان لطیف و زیبا بود که با ریه‌ها پوکر رو باز بازی میکرد.

پس از برچیده شدن حکومت پارس‌ها بر روی کره زمین ( بر اساس یک تئوری، احتمالا کوچ آنها از کره زمین به دنیای دیگر)، دنیا پر از آلودگی و پلیدی گشت تا امروز که جز مریضی و مصنوع هیچ ندارد.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر