۱۱.۱۰.۹۵

نادرند کسانی‌ که روحشان پیکر آنان را دربر می‌گیرد بجای اینکه پیکر آنان روحشان را احاطه کند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر