۲۸.۹.۹۵

آدم که دلش بگیرد، دردش را بکدام پنجره بگوید که دهانش پیش هر غریبه ای باز نشود؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر