۷.۱۰.۹۵

شکوه و مجد و شرافت آینده را بر روی یادگار‌های گذشتگان بنا میکنند
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر