۱۲.۹.۹۵

آدما "آن روی سگ" دارند و خوشبختانه سگ‌ها "آن روی آدم" ندارند
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر