۲۹.۹.۹۵

بهمین سادگی‌


هر نقطه از مغز، محل بوجود آوردن یک احساس ویژه است. خوردن، نوشیدن، خواب، و دیگر عناصر محیط زیست بر روی این نقاط اثر گذاشته و باعث تحریک این نقاط می‌شوند. برای داشتن احساس خرسندی و رضایت و شادی، میبایستی ابتدا جسم و تن‌ را از آلودگی‌های محیطی‌ دور نگاه داشت و سپس از افراد و اماکن و مطالبی‌ که موجب ناراحتی و بوجود آمدن احساس تلخ در آدمی‌ می‌شوند، پرهیز کرد. بهمین سادگی‌.