۲۷.۹.۹۵

سراغ ترا ازکه باید گرفت؟


نه باران برین خاک ماتم زده
نه دریا درین گوشه بی تپش
نه خورشید در زیر این سقف کج
نه شادی درین روزگار خرفت
سراغ ترا ازکه باید گرفت؟


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر