۱۰.۱۰.۹۵

آدمی‌ به همه چی‌ عادت می‌کند

حتی زندگی‌ در حقارت و در لجن، تا جایی‌ که اگر لجن و حقارت را از او بگیری، احساس کمبود و شکست می‌کند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر