۲۶.۹.۹۵

به کوتاهی شادیها


هرچه کوتاهتر شود فروغ حیات
داغ را جانگدازتر بینی
سوی مغرب چو رو کند خورشید
سایه ها را درازتر بینی.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر