۱۱.۹.۹۵

مبر زی موی سپیدم گمان به عمـــــــــــــــر دراز

جوان ز حادثه ای پـــــــــــــــــیر می شود گاهی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر